ปั่น ปั่น เดี่ยว เยียวยา ปั่น ปั่น ไปซับน้ำตาเธอ

ปั่น ปั่น เดี่ยว เยียวยา ปั่น ปั่น ไปซับน้ำตาเธอ ถ้าเธอเป็นทุกข์ ฉันทุกข์มากกว่า ถ้าเธอเหนื่อยล้า อย่าเพิ่งท้อใจ