การประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

16 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 และพิจารณาแนวทางการใช้เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการปรับปรุง ซ่อมแชม สนามแข่งขัน สถานที่พัก การจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”