จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ​ โดย​ ดร.สิริพงศ์​ อังคสกุลเกียรติ​ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ​ จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 10​ -​ 11​ กรกฎาคม​ 2564​ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด​ 19​
#ขอขอบคุณสำนักงาน​ กกท.ภาค​ 3​ สนับสนุนบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
#ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
#ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมกีฬา ทั้ง 12 กีฬา