ร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”