แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

การกีฬาแห่งประเทศไทย
แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ระลอกใหม่) และการกีฬาแห่งประเทศไทย จะหารือกับ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกำหนดวันจัดการแข่งขันใหม่ โดยแจ้งแจ้งให้ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ 🙏