ติดต่อเรา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 - 614102